Surplace huren

Surplace huren

Is een techniek waarbij de fiets al balancerend op (nagenoeg) dezelfde plek gehouden wordt zonder te steunen op bijvoorbeeld de grond. Het surplacen is onder meer in het baanwielrennen aan te treffen. Een goede beheersing van de surplace kan daarin een tactisch voordeel opleveren tijdens de wedstrijd. Een tegenstander die de techniek minder beheerst kan ermee gedwongen worden "op kop te rijden" en belandt zodoende in een minder overzichtelijke positie.


Surplace huren